ul. Batorego 126 A | 65-001 Zielona Góra | tel. 0048 68 452 41 72 | info@depis.com.pl
 • FORMULARZE:
 • Licencje
 • Upoważnienie
 • Zezwolenie
 • AEO
 • ISO
 • TCC

O firmie


Firmę DEPIS prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze międzynarodowego obrotu towarowego. DEPIS świadczy usługi w zakresie spedycji i transportu drogowego zarówno międzynarodowego jak i krajowego. Główne kierunki transportu to przewóz towarów między Polską i krajami Unii Europejskiej oraz Ukrainą.

DEPIS świadczy także usługi w zakresie agencji celnej i doradztwa celnego oraz sporządzania sprawozdań INTRASTAT. Specjalizujemy się w obsłudze celnej w systemie uproszczonym. Organizujemy i prowadzimy zgłaszanie towarów do odprawy celnej na terenie zakładu klienta. Organizujemy na potrzeby naszych klientów odbiór z przejść granicznych na granicy z Białorusią i Ukrainą dokumentów celnych potwierdzających eksport towarów.

Świadcząc usługi agencji celnej oprócz zgłaszania towarów do odprawy celnej i reprezentowania klientów przed organami celnymi, służymy naszym klientom doradztwem w sprawach celnych. Posiadamy oddziały agencji celnej w Zielonej Górze, Świecku, Białymstoku, Polkowicach. Naszym klientom zapewniamy obsługę agencji celnej w każdym miejscu na terenie Polski, na zasadzie współpracy z innymi agencjami celnymi.

Depis świadczy także usługi rachunkowo-księgowe w siedzibie Spółki.

Gwarantujemy sprawną i fachową obsługę klientów przez naszych doświadczonych i odpowiedzialnych pracowników. Zapewniamy ochronę interesów naszych klientów chroniąc posiadane dokumenty i pozyskane w trakcie współpracy informacje handlowe.

» Kapitał zakładowy spółki wynosi 51 000,00 zł. Został wpłacony w całości. Kapitał pochodzenia polskiego, wniesiony przez osoby fizyczne.


Transport międzynarodowy oraz spedycja krajowa i międzynarodowa


Dział obsługi transportu i spedycji Polska - kraje Unii Europejskiej

Zielona Góra:
Polkowice:

Dział obsługi transportu i spedycji Polska - Ukraina

Kiev - Ukraina (Ukrpol-DM Sp. z o.o.)

Środki transportu

 • Samochody skrzyniowe + przyczepy o ładowności od 1,5 do 24 ton i do 120m3
 • Naczepy oplandekowane w tym typu mega o wysokości załadunku do 3,00m.

Ubezpieczenie

 • OC przewoźnika w ruchu zagranicznym i krajowym - 1 milion euro
  Ubezpieczenie obejmuje kradzież i rabunek.

Kierunki transportu

 • Francja
 • Niemcy
 • Holandia
 • Belgia
 • Dania
 • Czechy
 • Rumunia
 • Bułgaria
 • Ukraina

Członkostwo: Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Warszawie


Usługi agencji celnej i intrastat


Miejsce świadczenia usług:

Oddział Białystok
tel. 0048 85 742 9332
fax 0048 85 472 9333
email: bialystok@depis.com.pl
Filia Oddziału w Małkinii Górnej
tel. 0048 29 746 6697
fax 0048 29 746 6696
email: malkinia@depis.com.pl
Oddział Polkowice
tel. 0048 76 746 1954
fax 0048 76 746 1953
email: polkowice@depis.com.pl
Oddział Zielona Góra
tel. 0048 68 452 4172
fax 0048 68 452 4171
email: w.kulik@depis.com.pl
Filia Oddziału w Cigacicach
tel. / fax 0048 68 385 0545
email: cigacice@depis.com.pl

w innych miejscach obsługa na zasadzie współpracy z innymi agencjami celnymi


Biuro Rachunkowo - Księgowe


Biuro rachunkowe prowadzi usługi rachunkowo-księgowe zarówno dla osób prawnych jak również dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą dziełalność gospodarczą.

Zakres świadczenia usług:

 • zakładanie i prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • zakładanie i prowadzenie księgi rachunkowej (handlowej)
 • zakładanie i prowadzenie innych urządzeń księgowych wymaganych prawem
 • opracowywanie zakładowych planów kont
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, statystycznych i deklaracji podatkowych
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych, bilansów i sprawozdań finasowych
 • prowadzenie spraw kadrowych
 • zgłaszanie płatników i pracowników do ubezpieczenia społecznego (ZUS)
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • rozliczanie czasu kierowców systemem elektronicznym w oparciu o dostarczone tarczki TACHO i karty czipowe kierowcy lub przedsiębiorcy

Urządzenia rachunkowo-księgowe prowadzone w oparciu o dostarczone dokumanty źródłowe. Biuro udziela informacji o wynagrodzeniach, które winny spełniać dokumenty źródłowe. Urządzenia rachunkowo-księgowe w formie elektronicznej.